Księga protokołów

Księga protokołów uchwał wspólników  Kwestia rejestracji uchwał wspólników spółki z o.o. została uregulowana w art. 248 k.s.h. Zgodnie §1 przywołanego przepisu uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.  Powyższe oznacza , że wszystkie uchwały podejmowane…