Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022

Koniec roku i zamknięcie ksiąg rachunkowych za poprzedni rok obrotowy sprowadza się do obowiązków sprawozdawczych względem organów publicznych. Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości – w tym oczywiście m.in. spółki z o.o. Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. nie został przedłużony jak to miało miejsce…