Co grozi za niezgłoszenie zmian do KRS w terminie

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ustawa o KRS) wprowadza zasadę, zgodnie z którą podmioty zobowiązane są do zgłoszenia wniosku o wpis do Rejestru w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.   Ustawodawca przewidział także konsekwencje za niezgłoszenie zmian do KRS…

Rejestracja spółki przez Internet w trybie S24

Alternatywą dla założenia spółki w tradycyjny sposób jest założenie spółki przez Internet czyli w tzw. trybie S24. W takim uproszczonym trybie może zostać założona spółka z o.o., spółka jawna oraz spółka komandytowa. W niniejszym artykule omówiona zostanie procedura założenia spółki z o.o. w trybie S24, tak często ostatnio wybierana przez…

Wady i zalety spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) jest jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form prowadzenia działalności, w ramach spółki handlowej w Polce. Nie dzieje się tak bez przyczyny. Jest to niewątpliwie uzasadnione względami prawnymi oraz ekonomicznymi. Choć jak każda forma prawna przedsiębiorstwa posiada wady i zalety, to w przypadku…

Jak założyć spółkę z o.o.?

Chcąc założyć własny biznes, przedsiębiorcy często decydują się na prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. Jak w każdej formie działalności i ta ma swoje dobre i złe strony. W tym artykule przybliżona zostanie procedura założenia spółki od zebrania wymaganych dokumentów po rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.   Wspólnicy spółki…