Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej wiąże się z koniecznością zachowania określonych procedur. Proces odwołania członka zarządu spółki akcyjnej jest nieco bardziej skomplikowany niż to najczęściej bywa w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć tę procedurę i omówić jej najważniejsze elementy.  Spis treści: Zarząd spółki akcyjnej…

Zmiana Rady Nadzorczej KRS

Przepisy kodeksu spółek handlowych wskazują, że rada nadzorcza lub komisja rewizyjna powinny być ustanowione, jeżeli kapitał zakładowy spółki przewyższa 500 tys. zł, albo jeśli wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w spółce powołano radę nadzorczą nawet jest powyższy warunek nie został spełniony. Zmiana rady nadzorczej…

Prawo pierwokupu udziałów a prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z o.o.

W świecie prawa handlowego i spółek z o.o., istnieje wiele mechanizmów, które regulują zbywanie udziałów w spółkach kapitałowych. Dwa z tych mechanizmów, które często wprowadzane są w umowach spółek z o.o., to prawo pierwokupu udziałów i prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z o.o. Zarówno prawo pierwokupu udziałów jak i…

Jak rozwiązać spółkę z o.o. – likwidacja spółki

Rozwiązanie spółki z o.o. jest procesem, który może wiązać się z różnymi przyczynami i skomplikowanymi kwestiami prawno-organizacyjnymi. W niniejszym artykule omówimy jak rozwiązać spółkę z o.o. – likwidacja spółki w kontekście prawa handlowego. Zrozumienie tego procesu jest istotne zarówno dla przedsiębiorców, którzy chcą zakończyć działalność swojej spółki, jak i dla…

Zmiany w Spółce z o.o. - co zgłosić do KRS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jednak jak każda firma, również spółka z o.o. czasem podlega pewnym zmianom wynikających z woli wspólników czy zarządu spółki. Warto wiedzieć, jakie zmiany w spółce z o.o. muszą być zgłaszane do Krajowego Rejestru…

Zmiana Sposobu Reprezentacji Spółki z o.o. w KRS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jedną z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a sposób reprezentacji spółki to aspekt kluczowy dla jej funkcjonowania. Zmiana sposobu reprezentacji spółki z o.o. w krs może być konieczna z różnych przyczyn. W niniejszym artykule omówimy, jakie są dostępne sposoby reprezentacji…

Absolutorium dla członka zarządu spółki z o.o.

Absolutorium dla członka zarządu spółki z o.o. jest ważnym mechanizmem oceny działalności członka zarządu i podejmowanych przez niego decyzji. Decyzję o udzieleniu absolutorium dla członka zarządu podejmuje zgromadzenie wspólników wobec każdego z członków zarządu, po zakończeniu określonego okresu sprawowania funkcji.  Absolutorium jest zatem formą akceptacji dotychczasowej działalności członka zarządu i…