zwrot wniosku KRS - pomoc przy zmianach KRS

Zwrot wniosku KRS w spółce z o.o. wiąże się z obowiązkiem uzupełnienia popełnionych błędów. Jeśli szukasz pomocy prawnej przy odmowie wpisu do KRS lub otrzymałeś zwrot wniosku zapraszamy do kontaktu. Pomagamy uzupełnić brakujące dokumenty i poprawiamy wnioski zmianowe. Oczywiście świadczymy pomoc prawną także w innych sprawach związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym.  Cały…

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. - pomoc prawna

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. wiąże się z obowiązkiem złożenia wniosku o wpis zmian do KRSu. Jeśli szukasz pomocy prawnej przy sprzedaży udziałów w spółce, przygotowania umowy sprzedaży udziałów lub potrzebujesz sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów zapraszamy do kontaktu. Pomagamy zarówno w przygotowaniu dokumentów związanych ze zmianą wspólników w spółce…

Zgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS – pomoc prawna

Zgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS to obowiązek każdej spółki z o.o.  Każda spółka ma obowiązek zgłoszenia. Jeśli szukasz pomocy przy złożeniu sprawozdania finansowego, przygotowania uchwał do sprawozdania finansowego lub potrzebujesz sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy kompleksową pomoc przy złożeniu sprawozdania finansowego zarówno za rok obrotowy 2021 r. jak…

Wniosek o przyspieszenie wydania karty pobytu

Często spotykamy się z pytaniem ze strony klientów jak przyspieszyć wydanie karty pobytu. Wynika to z przewlekłego prowadzenia postępowania przez organ rozpatrujący zezwolenia na pobyt. Urzędy wojewódzkie często dopuszczają się przewlekłości postępowania. W artykule tym wyjaśniamy, jak przyspieszyć wydanie karty pobytu w przypadku, gdy wniosek o zezwolenie na pobyt rozpatrywany…

Księga protokołów

Księga protokołów uchwał wspólników  Kwestia rejestracji uchwał wspólników spółki z o.o. została uregulowana w art. 248 k.s.h. Zgodnie §1 przywołanego przepisu uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.  Powyższe oznacza , że wszystkie uchwały podejmowane…

PPK informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej jako PPK lub Program) to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania. Pracownicze Plany Kapitałowe są współfinasowane przez pracowników, pracodawców oraz w części przez państwo. Cele utworzenia PPK PPK zostały wprowadzone, aby zwiększyć bezpieczeństwo emerytalne Polaków i zapewnić wsparcie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej. Środki zgormadzone w PPK są…

PPK obowiązki pracodawcy

Ustawodawca zobowiązał pracodawcę do spełnienia pewnych obowiązków związanych z wprowadzeniem w firmie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracodawca objęty wdrożeniem PPK ma obowiązek: dokonać wyboru instytucji finansowej, która to utworzy rachunki PPK dla jego pracowników oraz podpisać z nią umowy o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzanie PPK w imieniu i na…