Łańcuszki na Facebooku z oświadczeniami o prawach autorskich – czy skuteczne?

Co jakiś czas na Facebooku pojawiają się łańcuszki zawierające oświadczenia, których udostępnienie ma rzekomo chronić prawa użytkowników serwisu. Czy udostępnienie oświadczenia na Facebooku faktycznie ochroni nasze prawa autorskie czy też pomoże w ochronie naszych danych osobowych? Oświadczenie dotyczące praw autorskich W styczniu 2019 roku na popularności zyskało oświadczenie, według którego…

Kto podpisuje wnioski do KRS?

Członkowie zarządu często zastanawiają się, kiedy wniosek do KRS musi zostać podpisany zgodnie zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce, a kiedy wymagane jest złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu. Kto zatem podpisuje wnioski do KRSu? Odpowiedź znajdziesz poniżej. Zasadniczo możemy wyróżnić dwie sytuacje w których obowiązują odmienne zasady składania podpisów przez…

Podwyższenie alimentów

Niejednokrotnie, sprawy alimentacyjne są częstymi sprawami z którymi mają do czynienia byli małżonkowie posiadający dzieci. Tak samo jak ma to miejsce w przypadku pozwu o obniżenie alimentów, skierowanie do sądu pozwu o podwyższenie alimentów nie zawsze przyniesie oczekiwany skutek. Musimy wykazać, że nastąpiła zmiana stosunków, czyli okoliczności istotnych z punktu…

Zwrot wniosku a wezwanie do uzupełnienia braków wniosku do KRS

Zarówno gdy rejestrujemy spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym jak również, gdy przeprowadzamy zmiany w istniejącym już podmiocie, musimy liczyć się z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku do Sądu rejestrowego. Ewentualne błędy lub braki we wniosku spowodują wezwanie nas do uzupełnienia braków wniosku lub jego zwrot, co przedłuża czas rozpoznania wniosku. Dotychczas…

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

  Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została uregulowana w kodeksie spółek handlowych, a dokładnie w art. 299 k.s.h. „Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. (…)” art. 299 k.s.h.   Art. 299 k.s.h. przewiduje osobistą odpowiedzialność członków zarządu spółki…

Wspólnicy sp. z o.o. a konieczność opłacania składek ZUS

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą często zastanawiają się nad „przekształceniem” swojej działalności w celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedną z wielu korzyści z posiadania spółki z o.o. (o innych będzie mowa w kolejnych wpisach) może okazać się fakt, że wspólnicy spółki z o.o. nie są zobowiązani do odprowadzania składek ZUS na…