Zmiana Sposobu Reprezentacji Spółki z o.o. w KRS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jedną z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a sposób reprezentacji spółki to aspekt kluczowy dla jej funkcjonowania. Zmiana sposobu reprezentacji spółki z o.o. w krs może być konieczna z różnych przyczyn. W niniejszym artykule omówimy, jakie są dostępne sposoby reprezentacji…

Absolutorium dla członka zarządu spółki z o.o.

Absolutorium dla członka zarządu spółki z o.o. jest ważnym mechanizmem oceny działalności członka zarządu i podejmowanych przez niego decyzji. Decyzję o udzieleniu absolutorium dla członka zarządu podejmuje zgromadzenie wspólników wobec każdego z członków zarządu, po zakończeniu określonego okresu sprawowania funkcji.  Absolutorium jest zatem formą akceptacji dotychczasowej działalności członka zarządu i…

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. jest często stosowane przez spółki w przypadku czasowego zaprzestania prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie. W artykule omawiamy procedurę związaną zawieszeniem działalności przez spółki kapitałowe a dokładnie przez spółkę z o.o. Wskażemy także na wady i zalety związane z czasowym zawieszeniem spółki. Jak zawiesić działalność…

Podwyższenie kapitału zakładowego krs

Podwyższenie kapitału zakładowego krs to częste zagadnienie, z którym spotykamy się doradzając naszym klientom. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Poniżej wskazujemy najważniejsze kwestie związane z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wpisem zmian do krs. Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością…

Zgłoszenie do CRBR

Zgłoszenie do CRBR to kolejny z obowiązków nałożony na wiele podmiotów przez ustawodawcę. Obowiązkiem zgłoszenia do CRBR zostały objęte nie tylko spółki, ale również m.in. spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia. W artykule wyjaśniamy najważniejsze pojęcia związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych oraz opisujemy procedurę związaną z wpisem do CRBR. Dowiesz się…

Powołanie prokurenta w spółce z oo

Powołanie prokurenta powoduje rozszerzenie podmiotów uprawnionych do reprezentowania spółki z oo., a co za tym idzie, pozwala na efektywniejsze funkcjonowanie całej organizacji. Powołanie prokurenta w spółce z oo ma najczęściej na celu odciążenie członków zarządu z części obowiązków. Z artykułu dowiesz się m.in. jak powołać prokurenta, kto może zostać prokurentem…

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022

Koniec roku i zamknięcie ksiąg rachunkowych za poprzedni rok obrotowy sprowadza się do obowiązków sprawozdawczych względem organów publicznych. Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości – w tym oczywiście m.in. spółki z o.o. Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. nie został przedłużony jak to miało miejsce…