Sprawy karne

Prowadzimy sprawy karne, opierając naszą współpracę z klientem na zaufaniu i szczerości. Przede wszystkim pragniemy przedstawić jak dana sytuacja będzie postrzegana przez sędziego. Adwokat rzetelnie przedstawia możliwe scenariusze. Dzięki temu wiesz czego możesz się spodziewać i nie będziesz zaskoczony rozstrzygnięciem sprawy. Kancelaria karna w Warszawie zapewnia obsługę klienta od momentu zatrzymania po postępowanie wykonawcze, świadcząc bieżące doradztwo.

 

Reprezentując klientów adwokat do spraw karnych z kancelarii w pierwszej kolejności dba o zapewnienie w toku całego postępowania rzeczywistego i skutecznego prawa do obrony. W zakresie tej specjalizacji występujemy w imieniu naszych klientów najczęściej jako obrońca lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

 

Kancelaria reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowania:
– zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie,
– postępowanie przygotowawcze (prowadzone jest śledztwo lub dochodzenie),
– postępowanie sądowe,
– postępowanie wykonawcze.

 

Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie pomaga także w sprawach wykroczeniowych oraz karnoskarbowych. Służymy wsparciem poprzez udzielanie porad prawnych (zarówno oskarżonemu jak i pokrzywdzonemu) oraz reprezentację przed organami ścigania i sądem. Przygotowujemy linię obrony, formułujemy wnioski dowodowe oraz odwołania, apelacje czy inne konieczne pisma w toku postępowania. Pracujemy nad uniewinnieniem oskarżonego bądź zapewnieniem najniższej możliwej kary.

 

Ze względu na specyfikę postępowania karnego pozostajemy do Państwa dyspozycji także poza godzinami pracy kancelarii adwokackiej. Należy pamiętać, że wczesne podjęcie czynności przez adwokata umożliwia budowanie spójnej i konsekwentnej linii obrony. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić klientowi skuteczną pomoc w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł. Zależy nam, aby w pełni zdawał sobie sprawę z wszystkich możliwych konsekwencji postępowania – zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych.

 

Znamy prawo karne i jesteśmy w stanie przedstawić przepisy prawne, które wspomogą klienta. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach, które mogą pomóc w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, sądowych i wykonawczych.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.