Pomoc prawna przy zmianach w KRS

Mamy świadomość, że częste zmiany w prawie mogą stanowić przeszkodę dla przedsiębiorców w sprawnym wpisaniu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Sądy często dokonują zwrotu wniosku lub wzywają do uzupełniania braków formalnych wniosku nawet wtedy, gdy wniosek nie zawierał znaczących wad.

 

A zatem, jeśli potrzebujesz pomocy przy wprowadzeniu zmian w KRS skontaktuj się z nami! Nasi prawnicy dokonają bezpłatnej analizy dokumentów i przedstawią koszt związany z tą usługą.

 

Przygotowujemy wymagane dokumenty i zgłaszamy zmiany do KRS m.in. w zakresie:

– zmiany wspólników;
– zmiany zarządu;
– zmiany nazwy spółki lub jej adresu;
– złożenie sprawozdania finansowego;
– zmiany umowy spółki;
– ustanowienie prokury;

 

Unikaj przedłużającej się procedury wpisania zmian do KRS. Zaoszczędź czas i skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką dzwoniąc pod numer 22 114 52 36 lub wysyłając na adres [email protected] wiadomość z opisem Twojego problemu.

Zadzwoń: 22 114 52 36