Zmiany w KRS

Zmiany w KRS pomoc prawna

Zmiany w KRS dotyczące spółek z o.o. muszą być na bieżąco zgłaszane przez zarząd do KRS. Co za tym idzie Zarząd ma obowiązek przygotować zarówno dokumenty do zmiany w KRS jak i sam wniosek do KRSu. Nie trudno przy tym o popełnienie błędu. Ze względu na liczne rygory co do wniosku o zmianę oraz wymagane załączniki zleć tę usługę profesjonalistom.

Jeśli szukasz pomocy prawnej przy wpisaniu zmian w KRS lub rejestracji spółki zapraszamy do kontaktu. Pomagamy uzupełnić brakujące dokumenty i poprawiamy wnioski zmianowe. Oczywiście świadczymy pomoc prawną także w innych sprawach związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym. 

Cały proces załatwimy on-line! Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej wyceny: [email protected], tel. 505 079 355

Poniżej zamieszczamy kilka podstawowych informacji o często występujących problemach z wpisem do KRSu oraz zgłaszaniem zmian do KRS.

Wniosek o zmianę do KRS

Wnioski o wpis spółki lub zmianę do KRS składamy jedynie w formie elektronicznej. W przypadku spółki z o.o. nie ma już możliwości składania wniosków w formie papierowej. Złożenie wniosku odbywa się za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. W przypadku spółek zarejestrowanych elektronicznie (system s24) możemy zgłosić niektóre zmiany w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://ekrs.ms.gov.pl/s24/.

Termin zgłoszenia zmian w spółce

Termin zgłoszenia zmian w spółce z o.o. wynosi co do zasady 7 dni od dnia dokonania zmiany. Co za tym idzie, jeśli w spółce doszło do zmiany zarządu, nowy zarząd spółki powinien złożyć wniosek o wpisanie nowych członów wraz z załącznikami w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o zmianie zarządu.

Złożenie wniosku KRS po terminie

Spółki nie powinny zwlekać ze złożeniem zmian do KRSu. Przekroczenie 7 dniowego terminu może spowodować wszczęcie tzw. procedury przymuszającej przez Sąd rejestrowy. Nie jest to jednak częsta sytuacja, niemniej warto złożyć wniosek o zmianę tak szybko jak to możliwe. Ograniczy to możliwość nałożenia na spółkę przez Sąd kary grzywny.

Zmiany w KRS – dokumenty do wniosku

Rodzaj dokumentów załączanych do wniosku KRS zależy od rodzaju zgłaszanych zmian w spółce. Dla przykładu, w przypadku zmiany zarządu w spółce z o.o. do wniosku KRS o zmianę należy dołączyć uchwałę wykazującą powstałe zmiany osobowe w zarządzie, adresy do doręczeń członków zarządu oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku.

Zmiany w KRS kancelaria adwokacka

Na co dzień zajmujemy się obsługą spółek, zatem posiadamy duże doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków do KRS jak i dokumentów stanowiących załączniki do wniosku. Wprowadzamy zmiany w spółce oraz rejestrujemy nowe spółki. Zapewniamy wsparcie w przypadku już trwających procedur zmian w spółkach.

Oferujemy konkurencyjne ceny. Nasze usługi świadczymy dla Klientów z Warszawy jak i całej Polski. Zleć bezpłatną wycenę usługi! Skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres [email protected] lub dzwoniąc pod numer 22 114 52 36.