Rozliczenia miesięczne

Z rozliczenia miesięcznego najczęściej korzystają przedsiębiorcy. W pierwszej kolejności badane jest zapotrzebowanie firmy na usługi prawne a następnie ustalany jest pakiet godzin do wykorzystania w danym miesiącu, w którym adwokat pozostaje do Twojej dyspozycji. Rozliczenie odbywa się na podstawie raportu z wykonanych w danym miesiącu czynności. W ramach stałej obsługi prawnej Twoja firma traktowana jest priorytetowo i ma możliwość skorzystania z dodatkowych przywilejów.

W zależności od potrzeb Twojej firmy ustalimy czy obsługa prawna wymaga jedynie bieżącego wsparcia firmy czy też potrzebujesz pomocy w postępowaniach sądowych, szczególnie w przypadku firm z branży budowlanej lub handlowej.

Bieżące wsparcie prawne Twojej firmy najczęściej sprowadza się do wykonywania następujących czynności:
– opiniowanie umów
– dokonywanie analiz prawych
– sporządzanie regulaminów i aktów wewnętrznych
– sporządzanie uchwał zarządu i zgromadzeń wspólników (np. uchwały dotyczące sprawozdania finansowego, podwyższenia kapitału zakładowego, odwołanie członka zarządu etc.)
– rejestracja zmian w KRS
– udział w konsultacjach z kontrahentami
– prowadzenie spraw sądowych
– przeprowadzanie zmian w polityce kadrowej