Usługi prawne

Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy szeroki zakres usług, zapewniając obsługę prawną na najwyższym poziomie. Pomagamy zarówno przedsiębiorcom jak i klientom indywidualnym. Naszym klientom doradzamy udzielając porad prawnych i reprezentując ich interesy przed sądami oraz urzędami w następujących dziedzinach prawa.

Obsługa przedsiębiorców

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, doradztwo i analiza umów, przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów, sporządzanie uchwał wspólników i zarządu, rejestracja zmian w KRS.

Postępowania sądowe i egzekucyjne

Pomoc w odzyskaniu długu, sporządzanie środków zaskarżenia (sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, apelacja, zażalenie), reprezentacja przed Sądem, sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji.

Sprawy karne

Reprezentacja klientów w sprawach dotyczących m.in wypadków drogowych, posiadania narkotyków, kradzieży, oszustwa, przywłaszczenia, rozboju. Sporządzanie apelacji, zażalenia, prywatnego aktu oskarżenia.

Sprawy rodzinne i alimentacyjne

Prowadzenie spraw rozwodowych, alimentacyjnych, spadkowych. Ustalenie rozdzielności majątkowej, uregulowanie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, unieważnienie małżeństwa.

Sprawy cudzoziemców

Pomoc w uzyskaniu karty pobytu, uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce, zezwolenia na pracę. Doradztwo w zakresie przedłużenia wizy, uzyskania karty polaka. Sporządzanie odwołań od decyzji.

Sprawy cywilne

Pomoc w windykacji należności, zawierania umów i dochodzenia odszkodowań. Reprezentacja przed sądem m.in. w sprawach ochrony własności i posiadania, postępowań wieczystoksięgowych, zasiedzenia.

Prawo administracyjne i podatkowe

Reprezentacja przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi. Pomoc w sprawach prowadzonych przez organy podatkowe zarówno podczas kontroli podatkowej jak i postępowania podatkowego.

Prawo pracy

Sporządzanie wewnętrznych dokumentów pracodawcy. Reprezentacja pracodawcy oraz pracownika przed sądem w sporach wynikających ze stosunku pracy. Opiniowanie umów o pracę oraz ich negocjacja.