ZADZWOŃ 505 079 355

Cennik Kancelarii Adwokackiej

W naszej codziennej pracy dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej dostosować naszą ofertę do oczekiwań naszych klientów, zachowując przy tym wysokie standardy obsługi prawnej. Każdą powierzoną nam sprawę traktujemy indywidualnie, dlatego też nie posiadamy cennika usług zawierającego z góry ustalone honorarium za prowadzenie danej sprawy.

Nasi adwokaci w Warszawie dbają o zachowanie transparentnych zasad rozliczeń z klientem. Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia przekazujemy klientowi całościowy koszt związany ze zleconą adwokatowi sprawą oraz informujemy o ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z jej prowadzeniem.

Zmiany w KRS -cena

Nasza kancelaria adwokacka oferuje kompleksową obsługę w zakresie dokonywania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Świadczymy profesjonalne usługi dla spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów prawnych, które wymagają aktualizacji danych w rejestrze.

Zakres usług KRS:

 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów do zgłoszenia zmian w KRS.
 • Konsultacje prawne w zakresie wymaganych procedur i dokumentacji.
 • Składanie wniosków do Sądu rejestrowego.
 • Monitorowanie procesu rejestracji zmian.
 • Doradztwo prawne w zakresie zgodności zgłoszonych zmian z obowiązującymi przepisami.

Cena zmian KRS:

Koszt naszych usług jest uzależniony od rodzaju i zakresu zmian, które mają zostać wprowadzone. Oferujemy transparentny cennik, w którym jasno określamy poszczególne elementy kosztów:

 • Zmiana umowy spółki tradycyjnej: od 500 PLN netto
 • Zmiana wspólników: od 400 PLN netto
 • Zmiana członków zarządu lub rady nadzorczej: od 400 PLN netto
 • Aktualizacja przedmiotu działalności (PKD): od 350 PLN netto

Podane ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od specyfiki zlecenia. Ostateczna wycena jest ustalana indywidualnie po konsultacji z naszym prawnikiem. Poniżej przedstawiamy popularne usługi w zakresie zmian w KRSie których cena jest stała. Do kwot należy doliczyć podatek Vat (23%).

Zmiana adresu

Spółki S24 i tradycyjne
PLN 350,00 netto
 • analiza sprawy
 • przygotowanie uchwał
 • złożenie wniosku do KRS

Zmiana nazwy

spółki S24
PLN 400,00 netto
 • analiza sprawy
 • przygotowanie dokumentów
 • przygotowanie wniosku do KRS
popularne

Zmiana siedziby

spółki S24
PLN 400,00 netto
 • analiza sprawy
 • przygotowanie dokumentów
 • przygotowanie wniosku do KRS

Porady prawne – cena

Koszt jednorazowej porady prawnej uzależniony jest od czasu jej trwania oraz skomplikowania sprawy. Standardowo porada prawna obejmuje jedno ok. 45 minutowe spotkanie w siedzibie kancelarii. Koszt porady prawnej udzielonej przez adwokata waha się w granicach 200-300 zł brutto.

W przypadku gdy klient zdecyduje się na powierzenie prowadzenia sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu z naszej kancelarii w Warszawie, koszt porady prawnej zostanie zaliczony na poczet honorarium związanego z prowadzeniem sprawy. Aby dowiedzieć się w jakich dziedzinach nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi kliknij tutaj.

Porady prawne on-line – cena

Dla klientów, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniu w siedzibie naszej kancelarii adwokackiej w Warszawie lub w przypadku, gdy obecność klienta w kancelarii nie jest wymagana, przygotowaliśmy ofertę porad prawnych on-line. Klient zainteresowany uzyskaniem porady prawnej on-line powinien wysłać do nas wiadomość z opisem swojej sprawy pod adres [email protected]. Adwokat lub radca prawny po zapoznaniu się z przesłanym zapytaniem przekaże koszt związany z uzyskaniem porady prawnej on-line. Najczęściej koszt porady prawnej on-line wynosi od 200 zł do 300 zł brutto.

Opiniowanie umów – cena

Koszty związane z opiniowaniem umów zależne są od objętości dokumentu, a co za tym idzie czasu, który adwokat lub radca prawny z naszej kancelarii musi poświęcić na jego analizę. Standardowo koszt analizy kilkustronicowej umowy wynosi ok. 350-650 zł brutto. Koszt wydania opinii i dokonania zmian w umowie przekazywany jest klientowi przed przystąpieniem do pracy przez adwokata.

Pisma procesowe – cena

Pisma procesowe takie jak pozew, apelacja od wyroku, wniosek do sądu, wyceniane są indywidualnie, gdyż koszt ich sporządzenia uzależniony jest od koniecznego nakładu pracy adwokata lub radcy prawnego do ich wykonania oraz terminu w jakim muszą zostać przygotowane.

Sprawy o zapłatę – cena

W przypadku pozwów o zapłatę koszt ich sporządzenia oraz reprezentacji klienta w postępowaniu przed sądem zależny jest od skomplikowania sprawy. Pewną wskazówką dla klientów, co do kosztów związanych z przygotowaniem pozwu o zapłatę przez adwokata, mogą być kwoty wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Honorarium adwokackie uzależnione zostało od wartości przedmiotu sporu i wynosi:

 

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek Vat (23%).

Dokładny koszt sporządzenia pozwu oraz reprezentacji przed sądem nasi prawnicy będą mogli określić po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do złożenia zapytania na nasz adres email [email protected]. Wycena sprawy jest bezpłatna i niezobowiązująca.