Sprawy pracownicze

Ze względu na specyfikę spraw pracowniczych ta dziedzina prawa dotyka praktycznie każdego z nas – czy to przedsiębiorców zatrudniających pracowników czy też bezpośrednio samych pracowników. Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie wspiera zarówno pracodawców jak i pracowników.

 

Nie pozostajemy bierni na potrzeby pracodawców i pracowników. Doradzamy klientom poprzez udzielanie porad prawnych oraz prowadząc sprawy sądowe. Staramy się aby spór został zakończony na etapie przedsądowym, rozwiązując problem w drodze negocjacji. Pozwala to zaoszczędzić obu stronom sporu zarówno czas jak i pieniądze. W przypadku braku kompromisu reprezentujemy stronę w postępowaniu sądowym, dbając o uzyskanie jak najlepszych warunków dla klienta.

 

Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy fachową pomoc prawną w następujących sprawach:
– reprezentowanie klienta w sporach dotyczących stosunku pracy (ustalenie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, klauzule dotyczące zakazu konkurencji)
– reprezentowanie klienta w sporach związanych z finansami, wynikającymi ze stosunku pracy (zapłata zaległego wynagrodzenia, wypłata ekwiwalentu)
– reprezentowanie klienta w sporach wynikających z wypadku przy pracy, wypłaty odpraw, mobbingu, dyskryminacji
– przygotowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych (np. umowy o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania, kontraktów menadżerskich)
– doradztwo w zakresie zwolnień indywidualnych oraz zwolnień zbiorowych

 

Obszarem działalności naszej kancelarii jest głównie Warszawa, choć angażujemy się także w sprawy klientów na terenie całej Polski. W przypadku chęci uzyskania porady prawnej zapraszamy do kontaktu.