ZADZWOŃ 505 079 355

Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników, w związku z korzystaniem z Serwisu znajdującego się pod domeną dmslegal.pl ma dla nas duże znaczenie. W tym celu wprowadzamy niniejszą Politykę Prywatności. Chcemy, abyś wiedział w jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Dbając o Twoją prywatność, przetwarzamy jedynie te dane, które konieczne są do zapewnienia poprawnego działania Serwisu oraz wykonania łączącej nas umowy o świadczenie usług.

I. Definicje

My/Administrator – Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest DMS Legal Kancelaria Adwokacka Michał Stajniak z siedzibą w Warszawie (00-870), ul. Wronia 45/175, NIP: 7962868254, REGON: 368071041, adres e-mail do kontaktu: [email protected].

Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej w tym dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, numer identyfikacyjny, numer IP urządzenia oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Polityka Prywatności – niniejszy dokument.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – strona www dostępna pod domeną dmslegal.pl, prowadzona przez Administratora.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

II. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane przetwarzane są zgodnie z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Aby świadczyć usługi w ramach prowadzonej działalności, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

W celu udostępniania treści gromadzonych w Serwisie. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (rozpowszechnianie treści zawartych w Serwisie).

W celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Administrator przetwarza w tym przypadku takie dane jak imię i nazwisko, adres siedziby lub zamieszkania, adres e-mail, NIP. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy.

W celu wykorzystywania plików cookies w Serwisie przetwarzamy informacje, o których mowa w sekcji „Cookies i podobne technologie”. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub przetwarzaniem danych osobowych Klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

W celu administrowania Serwisem. Przetwarzane w tym celu dane zapisywane są automatycznie przez system podczas każdorazowego wejścia Użytkownika do Serwisu. Administrator przetwarza w tym przypadku takie dane jak data i czas serwera, adres IP, informacje o systemie i przeglądarce internetowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (administracja strony internetowej).

W celach analitycznych i statystycznych dotyczących badania aktywności Użytkowników w Serwisie. Administrator przetwarza takie dane jak przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego, odwiedzone podstrony, data i godzina odwiedzin strony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (monitoring aktywności Użytkowników na stronie internetowej).

III. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych zależny jest od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z Serwisu lub przechowywania na Twoim urządzeniu plików cookies. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest związane z łączącą nas umową oraz jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku, gdy będą wymagać tego przepisy prawa i w zakresie w nich wskazanym.

IV. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w przypadku chęci wysłania uzupełnionego formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie. Podanie niepełnych, nieprawidłowych danych spowoduje, że Administrator nie będzie mógł świadczyć usług na Twoją rzecz.

V. Cookies i podobne technologie

Poprzez pliki Cookies (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na Twoim urządzeniu podczas korzystania z Serwisu. Z plików cookies korzysta zarówno system Administratora jak również inne podmioty, z których usług korzysta Administrator (np. Google). Pliki „cookies” nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

Pliki cookies oraz inne technologie są wykorzystywane w następujących celach:

 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania z Serwisu;
 • tworzenia statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu umożliwiają ulepszanie struktur Serwisu;
 • funkcjonalnych – które umożliwiają przechowywanie wybranych przez Użytkownika ustawień;
 • wydajnościowych – które umożliwiają przetwarzanie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies:

 • stałe – przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez określony czas lub do czasu ich usunięcia;
 • sesyjne – piki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki w zakresie plików cookies, jednak powinien mieć świadomość, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki zewnętrzne umożliwiające otwarcie innych stron internetowych oraz udostępnienie przez Użytkownika treści zawartych w Serwisie z kategorii „blog” w serwisach zewnętrznych takich jak Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Pinterest. W związku z tym, w urządzeniu Użytkownika mogą dodatkowo zostać umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów. Każdy z tych dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności co oznacza, że Administrator nie ma wpływu na ich treść oraz sposób wykorzystywania plików Cookies.

Dodatkowe informacje dotyczące plików cookies dostępne są m.in w sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej.

VI. Prawa Użytkownika Serwisu

Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować poprzez wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio Administratorowi na adres [email protected].

VII. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

W związku z realizacją usług, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, podwykonawcom w tym doradcom podatkowym, na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami.

Administrator przekazuje dane takim podmiotom przetwarzającym dane poza terytorium Unii Europejskiej jak Google, Facebook, Microsoft. Administrator oświadcza przy tym, że podmioty te gwarantują przestrzeganie analogicznych do RODO standardów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Poza powyższymi przypadkami Administrator ma także prawo do przekazania danych osobowych również innym podmiotom publicznym lub prywatnym. Przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie jedynie na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu. Zapewniamy przy tym, iż każdy przypadek udostępnienia danych osobowych będzie wnikliwie analizowany pod kątem zgodności z obowiązującym prawem.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z obowiązującym prawem.