ZADZWOŃ 505 079 355

Prawo administracyjne i podatkowe

Zarówno przedsiębiorcy jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej spotykają się w swoim życiu z problemami na gruncie prawa administracyjnego. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu pożądanej decyzji administracyjnej oraz doradzamy jak właściwie sporządzić pismo kierowane do organów administracji publicznej.

 

Nasza kancelaria w Warszawie reprezentuje klientów zarówno przed organami administracji jak i przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Podejmujemy się prowadzenia spraw w zakresie:
– sporządzania wniosków, skarg, odwołań od decyzji administracyjnych do organów administracji publicznej i samorządowej
– przygotowania opinii prawnych i analiz w zakresie prawa administracyjnego

 

W ramach świadczonych usług pomagamy także klientom w toku prowadzonych postępowań podatkowych przez urzędy skarbowe. Adwokat biorący udział w takim postępowaniu jest w stanie zadbać o należyty przebieg czynności realizowanych przez organy podatkowe i zapewnić klientowi ochronę prawną.

 

Zapewniamy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania, zarówno w trakcie postępowania podatkowego jak i postępowania sądowego. Prowadzimy m.in. sprawy dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, pustych faktur, pozorności transakcji. W przypadku jakichkolwiek pytań nasza kancelaria zaprasza do kontaktu z adwokatem.