ZADZWOŃ 505 079 355

Postępowania sądowe i egzekucyjne

Powodów powstania sporów jest wiele. Do najczęstszych przyczyn zaliczyć możemy m. in. wadliwe przygotowanie umowy lub brak analizy zawartego porozumienia, niewykonanie umowy przez kontrahenta lub jej wadliwe wykonanie, brak właściwej oceny sytuacji finansowej partnera biznesowego, niezaakceptowane restrukturyzacje w spółce lub przedsiębiorstwie. Zaistnienie powyższych często skutkuje koniecznością skierowania sprawy do wyższej instancji prawnej co niestety wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 

Nasza kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc w prowadzeniu spraw poprzez przygotowanie pism procesowych, w tym m. in. pozwów, zażaleń, sprzeciwów jak również reprezentację klienta przed Sądem w celu zapewnienia pełnej ochrony prawnej. Obsługujemy postępowania sądowe, wyjaśniając między innymi jakie są koszty sądowe.

 

Zdajemy sobie sprawę, że wsparcie nie jest wystarczające, a sama wygrana sprawa nie skutkuje uzyskaniem należności od dłużnika. Mając to na względzie, w świadczonych usługach zostały uwzględnione postępowania egzekucyjne. Poprzez kontakt z zaufanymi i sprawdzonymi kancelariami komorniczymi możemy przyspieszyć odzyskanie zapłaty od dłużnika.

 

W zakres naszych usług wchodzi m. in.:
– reprezentacja przed Sądem Rejonowym, Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz przed Sądem Najwyższym
– reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
– reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych oraz w sytuacjach związanych z egzekucją wierzytelności, w tym:
— o powództwo przeciwegzekucyjne – zarówno postępowanie opozycyjne, jak i ekscydencyjne,
— skarga na czynności komornika – dotyczący zarówno dokonanych czynności, jak i ewentualnych zaniechań,
— skarga pauliańska – stosowana w przypadku podejrzenia, że dłużnik wyzbył się majątku na rzecz osoby trzeciej, z pokrzywdzeniem dla wierzycieli.

 

Aby uniknąć lub zminimalizować wystąpienie spraw sądowych z naszym udziałem w tym celu warto skorzystać z innej usługi naszej kancelarii: obsługi prawnej przedsiębiorstw. Dzięki temu każda umowa oraz dokonywana czynność będzie zgodna zarówno z obowiązującymi przepisami prawa, a także z poczynionymi wcześniej ustaleniami. Dzięki współpracy z kancelarią notarialną zapewniamy prawidłowy sposób dokonania czynności prawnych, które wymagają formy aktu notarialnego.

Oczywiście tego rodzaju działania nie zabezpieczają przed wszystkimi możliwymi przyczynami spraw, jednak mogą je ograniczyć.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących reprezentacji lub w postępowaniu egzekucyjnym zapraszamy do kontaktu. Omówimy także koszty postępowania sądowego.