Wniosek o przyspieszenie wydania karty pobytu

Często spotykamy się z pytaniem ze strony klientów jak przyspieszyć wydanie karty pobytu. Wynika to z przewlekłego prowadzenia postępowania przez organ rozpatrujący zezwolenia na pobyt. Urzędy wojewódzkie często dopuszczają się przewlekłości postępowania. W artykule tym wyjaśniamy, jak przyspieszyć wydanie karty pobytu w przypadku, gdy wniosek o zezwolenie na pobyt rozpatrywany…