Powołanie prokurenta w spółce z oo

Powołanie prokurenta powoduje rozszerzenie podmiotów uprawnionych do reprezentowania spółki z oo., a co za tym idzie, pozwala na efektywniejsze funkcjonowanie całej organizacji. Powołanie prokurenta w spółce z oo ma najczęściej na celu odciążenie członków zarządu z części obowiązków. Z artykułu dowiesz się m.in. jak powołać prokurenta, kto może zostać prokurentem…