Absolutorium dla członka zarządu spółki z o.o.

Absolutorium dla członka zarządu spółki z o.o. jest ważnym mechanizmem oceny działalności członka zarządu i podejmowanych przez niego decyzji. Decyzję o udzieleniu absolutorium dla członka zarządu podejmuje zgromadzenie wspólników wobec każdego z członków zarządu, po zakończeniu określonego okresu sprawowania funkcji.  Absolutorium jest zatem formą akceptacji dotychczasowej działalności członka zarządu i…