Zmiana Rady Nadzorczej KRS

Przepisy kodeksu spółek handlowych wskazują, że rada nadzorcza lub komisja rewizyjna powinny być ustanowione, jeżeli kapitał zakładowy spółki przewyższa 500 tys. zł, albo jeśli wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w spółce powołano radę nadzorczą nawet jest powyższy warunek nie został spełniony. Zmiana rady nadzorczej…

Prawo pierwokupu udziałów a prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z o.o.

W świecie prawa handlowego i spółek z o.o., istnieje wiele mechanizmów, które regulują zbywanie udziałów w spółkach kapitałowych. Dwa z tych mechanizmów, które często wprowadzane są w umowach spółek z o.o., to prawo pierwokupu udziałów i prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z o.o. Zarówno prawo pierwokupu udziałów jak i…