ZADZWOŃ 505 079 355

Zmiana danych w KRS

Zmiana danych w KRS czyli w Krajowym Rejestrze Sądowym to obowiązek wielu podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców. Obowiązek ten dotyczy m.in. spółek z o.o., które muszą na bieżąco zgłaszać zmiany. Co za tym idzie Zarząd ma obowiązek przygotować zarówno dokumenty do zmiany danych w krs jak i sam wniosek do KRSu. Nie trudno przy tym o popełnienie błędu. Ze względu na liczne rygory co do wniosku o zmianę oraz wymagane załączniki zleć tę usługę profesjonalistom. Aktualizacja krs to nasza specjalność.

Wniosek o zmianę wpisu w krs pomoc prawna

Zdajemy sobie sprawę, że wniosek o zmianę wpisu w krs może przysporzyć pewnych problemów. Jeśli szukasz pomocy prawnej przy wpisaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym lub rejestracji spółki zapraszamy do kontaktu. Pomagamy uzupełnić brakujące dokumenty i poprawiamy wnioski zmianowe.

Oczywiście świadczymy pomoc prawną także w innych sprawach związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym. Cały proces załatwimy on-line! Jeśli szukasz pomocy prawnej przy złożeniu wniosku o zmianę wpisu w krs skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej wyceny: [email protected], tel: 505079355

zmiana danych w KRS

Poniżej zamieszczamy kilka podstawowych informacji o często występujących problemach z wpisem do KRSu oraz zgłaszaniem zmian do KRS.

Zmiana danych w KRS

Jak dokonać zmian w krs?

Krajowy rejestr Sądowy to rodzaj rejestru publicznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To właśnie w krajowym rejestrze sądowym rejestrowane są m.in. spółki z o.o. oraz zgłaszane zmiany w spółkach. Jak zatem dokonać zmian w krs?

Przy pomocy KRSu dokonamy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienimy siedzibę spółki komandytowej, zaktualizujemy adres spółki jawnej, czy też zgłosimy podniesienie kapitału zakładowego prostej spółki akcyjnej. Oczywiście to jedynie przykładowe czynności, których możemy dokonać przy pomocy krajowego rejestru sądowego. Jeśli nie masz doświadczenia w obsłudze Portalu Rejestrów Sądowych i zastanawiasz się jak dokonać zmian w krs skontaktuj się z nami. Pomożemy w przeprowadzeniu procesu i wpisaniu zmian w krs.

 

Zgłaszanie zmian do krs – jakie zmiany podlegają zgłoszeniu

Zgłaszanie zmian do krs jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców. Czy jednak wszystkie zmiany Spółki muszą zgłaszać do rejestru w ramach ich działalności gospodarczej? Zarówno dane podstawowe takie jak: zmiana firmy (nazwy) spółki, adresu czy siedziby spółki jak i dane uzupełniające takie jak wysokość kapitału zakładowego, oddziały spółki, prokurenci spółki ect. spółka musi zgłaszać do Sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany danych należy złożyć niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni.

Zgłaszanie zmian do krs – dokumenty do wniosku

Zgłaszanie zmian do krs wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiednich dokumentów. Rodzaj dokumentów załączanych do wniosku KRS zależy od rodzaju zgłaszanych zmian w spółce. Dla przykładu, w przypadku zmiany zarządu w spółce z o.o. do wniosku KRS o zmianę należy dołączyć uchwałę wykazującą powstałe zmiany osobowe w zarządzie, adresy do doręczeń członków zarządu oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku.

Rejestracja spółki w KRS

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego. Zespół prawników dba nie tylko o zabezpieczenie bieżących transakcji klientów, ale świadczy także pomoc w sprawach związanych z rejestracją spółki w krajowym rejestrze sądowym (KRS).

Przygotujemy umowę spółki, dokumenty wymagane do zarejestrowania spółki oraz wniosek o wpis. Pomagamy także z wpisem spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

 

CRBR zmiana danych

Oprócz obowiązku wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, spółka powinna także pamiętać o wprowadzeniu w CRBR zmiany danych spółki, które zaistniały. Nie należy zwlekać z tym obowiązkiem, gdyż ustawodawca przewidział kary za brak zgłoszenia i za brak aktualizacji danych spółki. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie dane spółki w przypadku ich zmiany podlegają wpisaniu/zmianie w rejestrze. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o CRBR zmiana danych i wpis danych kliknij tutaj.

 

CRBR zmiana zarządu

Jak wspomniano, nie wszystkie zmiany podlegają zgłoszeniu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Czy zatem w CRBR zmiana zarządu podlega ujawnieniu? Odpowiedź znajdziemy m.in. w komunikacie Ministerstwa Finansów, w którym to czytamy, że niezależnie od typu podmiotu zobowiązanego do zgłaszania informacji do CRBR przestaje być obowiązkowe zgłaszanie informacji o wszystkich osobach uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej (podmiotu zobowiązanego). Co za tym idzie zgłoszenie w CRBR zmiany zarządu nie jest już obowiązkowe. Pełna treść komunikatu dostępna tutaj.

 

Aktualizacja danych w krs – doradztwo dla spółek

Doradzamy klientom jak szybko – i co najważniejsze skutecznie – przeprowadzić zmiany w KRSie. Aktualizacja danych w krs to nasza codzienna praca. Nasi prawnicy przygotowują dokumenty do zgłoszenia zmian do sądu rejestrowego. W zakres usług dotyczących obsługi prawnej zmian w KRS wchodzi m.in przygotowywanie dokumentów i wniosków zmianowych takich jak:

  • zmiany w organach spółek, w tym zmiana zarządu, zmiana członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
  • zmiana wspólników (sprzedaż udziałów, darowizna udziałów w spółce)
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
  • zakładanie spółek
  • przygotowywanie uchwał dla zgromadzenia wspólników
  • przygotowywanie umów sprzedaży udziałów.

To oczywiście tylko niektóre z usług jakie nasza kancelaria adwokacka świadczy dla spółek. Aby poznać pełną ofertę skontaktuj się z nami. Nasi prawnicy przedstawią ofertę dla podmiotów gospodarczych z Twojej branży i dostosują ją do Twoich potrzeb. Dokonujemy nie tylko aktualizacji danych w krs, ale także rejestrujemy nowe spółki.

 

Zmiana wpisu w krs w zakresie zarządu

Zmiana wpisu w krs w zakresie zarządu to częsty problem, z którym mierzą się spółki z o.o. oraz spółki akcyjne. Do rejestru przedsiębiorców musimy zgłosić każdą zmianę zarządu w spółce. Oznacza to, że jeżeli np. w spółce odwołano prezesa zarządu, lub powołano dodatkową osobę do zarządu, zmiany te powinny zostać zgłoszone do krajowego rejestru sądowego. Dokumentami niezbędnymi do zmiany wpisu w krs w zakresie zarządu spółki z o.o. będą:

  • uchwała o zmianie zarządu podjęta przez organ uprawniony do powołania lub odwołania zarządu (najczęściej wspólnicy a rzadziej rada nadzorcza)
  • adresy do doręczeń członków zarządu – lista z adresami wszystkich członków zarządu
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, chyba że opłata jest dokonywana bezpośrednio przy składaniu wniosku w formie elektronicznej
  • wypełniony wniosek zmianowy do krs

Oczywiście dokumenty, które należy dołączyć przy zmianie wpisu w krs w zakresie zarządu mogą się różnić w zależności od konkretnej sytuacji spółki a powyższe wyliczenie wskazuje typowe dokumenty do wpisu zmian w zarządzie.

Dla przykładu można wskazać, że zgodnie z art. 19a ustawy o krajowym rejestrze, do wniosku obejmującego zmiany w zarządzie w zakresie powołania nowej osoby do zarządu należy dołączyć oświadczenie tej osoby o zgodzie na powołanie. Nowy członek zarządu nie musi składać oświadczenia o zgodzie na powołanie, jeśli sam podpisuje wniosek zmianowy do rejestru przedsiębiorców.

Referendarz sądowy może wezwać spółkę do uzupełnienia dokumentów koniecznych do rozpoznania wniosku. Jeśli zatem spółce zależy na czasie zalecamy kontakt z kancelarią adwokacką w celu przygotowania pełnego pakietu dokumentów wraz z wnioskiem zmianowym krs.

 

Zmiana danych wspólnika w krs

Podstawą zmiany danych wspólnika w krs może być umowa sprzedaży udziałów lub umowa darowizny udziałów. Dodatkowo wskazać można ze zmiana nazwiska lub wartości posiadanych udziałów, jeśli np. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego także wymiana zmiany danych wspólnika w krs.

 

Zmiana rady nadzorczej krs

Zmiana rady nadzorczej krs jest równie często zlecaną usługą do wykonania jak zmiana zarządu krs. Proces zmiany składu członków rady nadzorczej spółki z o.o. musi zostać zgłoszony do krajowego rejestru sądowego. Trzeba pamiętać, że obowiązek zgłoszenia zmian do krs ciąży na członkach zarządu spółki.

W przypadku spółek z o.o., decyzję o zmianie członków rady nadzorczej podejmuje Zgromadzenie Wspólników. To właśnie ten organ spółki posiada uprawnienie do powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej.

Po podjęciu uchwały o zmianie składu Rady Nadzorczej, wymagane jest złożenie wniosku o zmianę wpisu w krs. Wniosek podpisywany jest przez członków zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się z jakimi obowiązkami wiąże się zmiana rady nadzorczej krs kliknij tutaj.

 

Wniosek o zmianę danych w krs

Wnioski o wpis spółki lub wniosek o zmianę danych w krs składamy do krajowego rejestru sądowego jedynie w formie elektronicznej. W przypadku spółki z o.o. od 1 lipca 2021 r. nie ma już możliwości składania wniosków w formie papierowej.

Złożenie wniosku o zmianę danych w krs odbywa się za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, przy pomocy którego można złożyć do sądu rejestrowego elektroniczny wniosek o wpis spółki lub zmianę wpisu spółki.

Portal Rejestrów Sądowych umożliwia użytkownikowi założenie konta. Po założeniu konta użytkownik może przygotować wniosek oraz wczytać załączniki do wniosku. Procedurę złożenia wniosku kończy podpisanie wniosku i dokonanie opłaty.

Po podpisaniu wniosku o zmianę danych w krs można bowiem dokonać opłaty sądowej za zmianę danych.

 

Zmiana danych w krs opłata

Za zmianę danych w krs opłata sądowa wynosi 350 zł (250 zł opłata sądowa za rozpoznanie wniosku krs oraz 100 zł za publikację ogłoszenia w monitorze sądowym). Za zmianę wpisu w krs opłatę możemy dokonać bezpośrednio za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub na rachunek Sądu. W tytule przelewu warto wpisać: „Zmiana wpisu w krs opłata od wniosku nr krs XXXXXXXX”.

 

Zmiana w krs online

W przypadku spółek zarejestrowanych elektronicznie w systemie teleinformatycznym (system s24) możemy zgłosić niektóre zmiany za pośrednictwem strony https://ekrs.ms.gov.pl/s24/.

Zmiana w krs online – czyli za pośrednictwem Internetu – następuje przez system S24. Dostępna jest dla spółek, które zostały założone w ramach systemu teleinformatycznego (przez Internet) i nie zmieniały umowy spółki w formie aktu notarialnego. Jeśli bowiem umowę spółki zmieniono u notariusza spółka założona w ramach systemu s24 nie będzie mogła zgłosić zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego s24 a jedynie przy pomocy portalu rejestrów sądowych (PRS). Zmiana w krs online jest zatem dopuszczalna w przypadkach, gdy spółka była założona przez system s24 i nie zmieniała umowy spółki u notariusza.

 

Zmiana PKD w krs online

Dla spółek założonych przez Internet możliwa jest zmiana pkd w krs online bez konieczności wizyty u notariusza. Procedura ta dostępna jest dla spółek założonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (system S24). Drugim warunkiem, który spółka musi spełnić jest fakt braku dokonywania zmian umowy spółki u notariusza.

W takich przypadkach wspólnicy mogą w łatwy sposób podjąć uchwałę o zmianie umowy spółki i dokonać zmiany PKD według potrzeb. Należy pamiętać o krótkim terminie na złożenie wniosku – wynosi on bowiem jedynie 7 dni od podpisania uchwały zmieniającej umowę spółki w systemie S24. O ile zmiana pkd w krs online jest procedurą szybką o tyle może czasem przysporzyć problemów ze względu na mało intuicyjny system S24. Jeśli będziesz potrzebował pomocy prawnej przy zmianie pkd w krs online skontaktuj się z naszym adwokatem.

 

Jak wprowadzić zmiany w krs w stowarzyszeniach

Jak zmienić dane w krs w stowarzyszeniach? Podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji mogą z kolei skorzystać z procedury zgłaszania zmian w formie elektronicznej za pośrednictwem zakładki e formularze krs (zmiana w krs online) lub w formie papierowej wypełniając wniosek o urzędowym formularzu.

zmiana danych w krs

Jak zmienić dane w krs – podpisanie wniosku

Jak wprowadzić zmiany w krs i podpisać załączniki? Zmiany w krs wraz z załączniki do wniosku sporządzone w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (profilem zaufanym) lub podpisem osobistym.

Jeśli dokumenty zostały sporządzone i podpisane w postaci papierowej do wniosku należy złożyć odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza lub też załączyć ich skany a oryginały dokumentów wysłać do sądu w terminie 3 dni od złożenia wniosku za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych.

Jeśli spółkę reprezentuje profesjonalny pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym może on sam poświadczyć za zgodność dokumenty składane w sądzie.

Spółka może zatem zlecić załatwienie wszelkich formalności kancelarii prawnej a profesjonalny pełnomocnik przygotuje dokumenty dla sądu rejestrowego i złoży wniosek w KRS. Jest to duże ułatwienie dla osób nieposługujących się językiem polskim, gdyż zarówno załączniki do wniosku jak i sam wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim.

 

Jak wprowadzić zmiany w krs – podpisanie załączników

Załączniki do wniosku sporządzone w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (profilem zaufanym) lub podpisem osobistym.

Jeśli dokumenty zostały sporządzone i podpisane w postaci papierowej do wniosku należy złożyć odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza lub też załączyć ich skany a oryginały dokumentów wysłać do sądu w terminie 3 dni od złożenia wniosku za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych.

Jeśli spółkę reprezentuje profesjonalny pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym może on sam poświadczyć za zgodność dokumenty składane w sądzie.

Spółka może zatem zlecić załatwienie wszelkich formalności kancelarii prawnej a profesjonalny pełnomocnik przygotuje dokumenty dla sądu rejestrowego i złoży wniosek w KRS. Jest to duże ułatwienie dla osób nieposługujących się językiem polskim, gdyż zarówno załączniki do wniosku jak i sam wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim.

 

Zmiany w krs termin na złożenie

Zmiany w krs powinny być zgłaszane w odpowiednim terminie. Zgodnie z art. 22 ustawy o krajowym rejestrze sądowym termin zgłoszenia zmian w krs wynosi co do zasady 7 dni od dnia dokonania zmiany. Co za tym idzie, jeśli w spółce doszło do zmiany zarządu, nowy zarząd powinien złożyć wniosek o wpisanie nowych członków wraz z załącznikami w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o zmianie zarządu.

 

Zmiany w krs termin przekroczony przez spółkę

Złożenie wniosku do krajowego rejestru sądowego po terminie może wiązać się z konsekwencjami. Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców nie powinny zatem zwlekać ze złożeniem zmian w krajowym rejestrze sądowym. Przekroczenie 7 dniowego terminu może spowodować wszczęcie tzw. procedury przymuszającej przez Sąd rejestrowy. Nie jest to jednak częsta sytuacja, niemniej warto złożyć wniosek o zmianę tak szybko jak to możliwe. Ograniczy to możliwość nałożenia na spółkę przez Sąd kary grzywny.

Co ważne, sąd krs przyjmie wniosek złożony po terminie. Jeśli zatem spółka przekroczyła termin na złożenie wniosku o zmianę danych, złóż wniosek jak najszybciej!

 

Zmiany w krs termin wpisu przez sąd

Rozpoznanie wniosku złożonego przez spółkę powinno nastąpić w terminie wskazanym w ustawie o KRS. Zgodnie bowiem z ustawą, wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Jeżeli jednak rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania lub przeprowadzenia rozprawy termin rozpoznania wniosku będzie dłuższy.

Należy jednak pamiętać, że sąd nie ma obowiązku rozpoznania wniosku we wskazanym terminie – jest to bowiem termin instrukcyjny.

 

Wniosek o przyspieszenie wpisu do krs

Często zadawanym przez naszych klientów jest pytanie czy można złożyć wniosek o przyspieszenie wpisu do krs. Postaramy się skrótowo omówić ten ważny dla wielu przedsiębiorców temat.

Termin wpisu zmian danych w KRSie zależy od kilku czynników. Przede wszystkim wpływ na termin rozpoznania wniosku ma ilość zmian dokonywanych w ramach jednego wniosku krs oraz obłożenie sprawami danego referatu w sądzie. Z praktyki wynika jednak, że standardowy termin na wpis zmian waha się od kilku dni do kilku tygodni od złożenia poprawnego wniosku.

Można jednak spróbować złożyć wniosek o przyspieszenie wpisu do krs. Wniosek o przyspieszenie rozpoznania zmian składamy w sądzie w formie elektronicznej wraz ze wskazaniem sygnatury sprawy oraz powodów jego złożenia. W przypadku zainteresowania złożeniem wniosku o przyspieszenie wpisu do krs zapraszamy do kontaktu.

 

Jak sprawdzić zamiany w krs

Często pytacie, jak sprawdzić zmiany w krs. Aby sprawdzić czy zmiany w krs zostały wpisane można zweryfikować dane w krajowym rejestrze sądowym wpisując dane spółki i weryfikując czy dane zostały zaktualizowane. Pewność jednak uzyskamy, jak sąd wyda postanowienie o wpisie, w którym sąd wskaże jakie dane spółki zostały zmienione.

 

Zgłoszenie zmiany do krs w spółce w portalu rejestrów sądowych (PRS) – kancelaria adwokacka

Na co dzień zajmujemy się obsługą spółek i pomocą prawną w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nasi prawnicy zajmują się także zgłaszaniem zmian do krs. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków do krajowego rejestru sądowego jak i dokumentów stanowiących załączniki do wniosku.

Wprowadzamy zmiany w spółce oraz rejestrujemy nowe podmioty. Zapewniamy wsparcie w przypadku już trwających procedur zmian w spółkach. Dla naszych klientów zgłaszamy także sprawozdania finansowe w repozytorium dokumentów finansowych.

Oferujemy konkurencyjne ceny. Usługi wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców krs świadczymy dla Klientów z Warszawy jak i całej Polski.

Zleć zgłoszenie zmiany do KRS i uzyskaj bezpłatną wycenę usługi!

Skontaktuj się z nami wysyłając maila na [email protected] lub dzwoniąc pod numer tel: 221145236. Aktualizacja KRS to nasza specjalizacja. Wystarczy, że podasz nam numer KRS i zakres zmian, których chcesz dokonać.