Zmiana nazwy spółki krs

Zmiana nazwy spółki w krs to często realizowana usługa w naszej kancelarii. W tym wpisie postaramy się przybliżyć obowiązki związane ze zmianą nazwy spółki z o.o jak i postaramy się omówić procedurę dokonania zmiany umowy spółki.

Na czym polega zmiana nazwy spółki?

Zmiana nazwy spółki może polegać na dodaniu lub usunięciu pewnego członu obecnej nazwy. Zmiana nazwy spółki może także polegać na całkowitym zastąpieniu obecnej nazwy nową firmą spółki.

Ważne jest, aby dokonując zmiany nazwy spółki respektować zasady prawa firmowego, w tym zwłaszcza zasadę wyłączności i prawdziwości firmy. Dlatego też, przy dokonywaniu zmiany firmy przedsiębiorca powinien sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym czy nowe brzmienie firmy spółki nie koliduje z nazwą innego przedsiębiorcy wpisanego do krajowego rejestru sądowego.

Firma spółki powinna bowiem odróżniać się od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Jest to istotne, gdyż sąd rejestrowy może odmówić spółce wpisu zmiany nazwy spółki, powołując się na okoliczność, że w tym samym mieście istnienie już inna spółka z o.o. o takiej samej nazwie.

Zmiana nazwy spółki krs pomoc prawna

Zmiana nazwy spółki krs może zostać dokonana przez naszych prawników. Przygotujemy niezbędne dokumenty i złożymy za Ciebie kompletny wniosek w KRSie. Świadczymy pomoc prawną przy zmianach w krs i nie tylko! Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej wyceny.

Jak zmienić nazwę spółki z o.o

Aby zmienić nazwę spółki konieczna będzie zmiana umowy spółki. Nie ma zatem możliwości, aby zmienić nazwę spółki np. poprzez podjęcie uchwały przez zarząd. Zmiana firmy spółki zawsze odbywać się będzie poprzez wprowadzenie zmian do umowy spółki z o.o, gdyż nazwa spółki jest jej integralną częścią.

Forma zmiany umowy spółki z o.o

Forma zmiany umowy spółki z o.o zależy m.in. od sposobu założenia spółki z o.o. Jeśli bowiem spółka została założona tradycyjnie u notariusza, umowę spółki będziemy zmieniać także w formie aktu notarialnego.

Jeśli natomiast spółka została założona przez internet (spółka założona w trybie S24) wspólnicy mają możliwość dokonania zmiany umowy spółki przez internet bez konieczności sporządzania aktu notarialnego.

Zmiana umowy spółki w formie aktu notarialnego

Zmiana umowy spółki w formie aktu notarialnego konieczna będzie jeśli spółka została założona u notariusza. W przypadku zmiany firmy spółki z o.o założonej w sposób tradycyjny wspólnicy będą musieli udać się do notariusza w celu dokonania formalności.

Zmianę nazwy dokonujemy zatem poprzez zmianę umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a dokładnie podjęcie uchwały przez wspólników na zgromadzeniu wspólników. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby zmieniając nazwę spółki wprowadzić także inne zmiany do umowy spółki. Zmianę nazwy spółki z o.o. możemy połączyć np. ze zmianą przedmiotu działalności spółki czy siedziby spółki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej jak zmienić siedzibę spółki kliknij tutaj.

Uchwałę zgromadzenia wspólników w sprawie zmiany umowy spółki powinni podpisać wszyscy wspólnicy spółki z o.o.

Zmiana umowy spółki przez internet

Zmiana umowy spółki przez internet możliwa będzie w przypadku spółek założonych w systemie S24, w których nie zmieniano umowy spółki u notariusza. Firmę spółki zmienimy w takim przypadku bez konieczności sporządzania wypisu aktu notarialnego obejmujący protokół ze zgromadzenia wspólników.

Firmę spółki zmienimy w systemie S24 podejmując uchwałę o zmianie umowy spółki. System przygotuje także tekst jednolity tekst umowy spółki. Opłata sądowa w tym przypadku wynosi 300 zł (200 zł opłaty sądowej oraz 100 zł opłaty za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym).

Zgłoszenie zmiany nazwy spółki z o.o przez PRS

Zgłoszenie zmiany nazwy spółki z o.o. następuje w formie elektronicznej przez PRS (Portal Rejestrów Sądowych). Wniosek nie jest już zatem przygotowywany na odpowiednich formularzach krs w formie papierowej a wszystkie zmiany objęte treścią wpisu do KRS spółka wprowadza przez internet.

W załącznikach wniosku dotyczącego zmiany nazwy spółki należy podać numer zaświadczenia w CREWAN z aktu notarialnego obejmujący protokół ze zgromadzenia wspólników.

Dodatkowo należy dołączyć tekst jednolity umowy spółki, chyba, że zawiera go protokół ze zgromadzenia wspólników podpisany u notariusza. Jednolity tekst umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera aktualne brzmienie umowy spółki, w którym to zostały wprowadzone zmiany poszczególnych paragrafów umowy spółki. Jednolity tekst umowy spółki sporządza zarząd.

Zgłaszając zmiany w umowie spółki do KRS należy dołączyć także dowód wpłaty opłaty sądowej. Opłata sądowa wynosi 350 zł (250 zł za zmiany w krsie i 100 zł za ogłoszenie zmian w monitorze sądowym i gospodarczym). Dowód wpłaty opłaty sądowej nie będzie jednak wymagany, gdy wniosek opłacony zostanie za pośrednictwem serwisu PRS, w którym składamy wniosek.

Pamiętaj, że zmiany należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia uzasadniającego dokonanie wpisu czyli od dnia podjęcia uchwały o zmianie nazwy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie zwlekaj zatem ze złożeniem wniosku do krajowego rejestru sądowego.

Zmiana nazwy spółki z o.o krok po kroku

  1. Zanim dokonamy jakichkolwiek zmian w nazwie spółki należy sprawdzić na stronie krajowego rejestru sądowego czy nazwa, którą chcemy się posługiwać nie jest już używana przez inną spółkę.
  2. Uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki wspólnicy podejmują najczęściej u notariusza. Uchwałę zgromadzenia wspólników o zmianie umowy spółki wspólnicy będą mogli podjąć przez internet jeśli spółka została założona przez system S24 a spółka nie dokonywała zmian umowy spółki u notariusza. Jest to spore ułatwienie i oszczędność kosztów.
  3. Zmiana nazwy spółki z o.o musi zostać ujawniona w rejestrze przedsiębiorców. Co za tym idzie konieczna jest rejestracja zmiany umowy przez sąd. W tym celu należy złożyć wniosek o wpis zmian do krs. Zmianę umowy spółki zgłaszamy za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych.
  4. Oprócz wniosku o wpis zmian w KRS spółka powinna również przygotować formularze aktualizacyjne do urzędu skarbowego. Konieczne zatem będzie złożenie formularza NIP-8. Formularz należy złożyć do Urzędu Skarbowego. Zaktualizowane dane podstawowe z KRS oraz dane uzupełniające zmianę danych z wniosku NIP-8 przekazywane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.