Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022

Koniec roku i zamknięcie ksiąg rachunkowych za poprzedni rok obrotowy sprowadza się do obowiązków sprawozdawczych względem organów publicznych. Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości – w tym oczywiście m.in. spółki z o.o. Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. nie został przedłużony jak to miało miejsce w poprzednich latach, z uwagi na pandemię covid. 

W rezultacie, ostateczne terminy sprawozdawcze nie zmieniają się i stosujemy terminy ustawowe. Oznacza to, że jeśli rok obrotowy w spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym,  termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r upływa w tym roku 30 czerwca 2023 r. 

Zgłoszenie sprawozdania finansowego za 2022 do KRS przez pełnomocnika 

Zgłaszamy sprawozdania finansowe za rok 2022 do KRS. Pomagamy przy prawidłowym sporządzeniu uchwał i załatwimy formalności za Ciebie. Świadczymy profesjonalną pomoc prawną przy złożeniu dokumentów finansowych za rok 2022 i lata poprzednie. Sprawdź cenę kontaktując się pod numer 22 114 52 36 lub wyślij wiadomość na [email protected].

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

Przed zatwierdzeniem sprawozdania musi oczywiście dojść do jego sporządzenia. Jest to zatem pierwszy z obowiązków związanych ze sprawozdawczością spółki. W poprzednich latach terminy sprawozdawcze były dłuższe a tym samym spółki miały więcej czasu na wszelkie formalności z tym związane. Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. także nie został przedłużony i upływa z dniem 31 marca 2023 r. Do tego czasu spółka (a najczęściej księgowość spółki) powinna przygotować sprawozdanie finansowe za rok 2022. 

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie upływa bowiem nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego – czyli najczęściej właśnie 31 marca 2023 r. 

Oczywiście będzie to miało miejsce jeśli rok obrotowy w spółce pokrywa się rokiem kalendarzowym. Jeśli zatem rok obrotowy kończy się 31 grudnia, sprawozdania finansowe za rok 2022 spółki mają obowiązek sporządzić do 31 marca 2023 r. 

Jak sprawdzić kiedy kończy się rok obrotowy w spółce? Taką informację znajdziesz w umowie spółki oraz w odpisie spółki z krs w Rubryce 5 – „Informacja o dniu kończącym rok obrotowy”.

Termin złożenia sprawozdania finansowego za 2022 r. w krs

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego i jego zatwierdzeniu przyszedł czas na jego złożenie do KRS a dokładnie do repozytorium dokumentów finansowych. Złożenie sprawozdania finansowego w rejestrze powinno nastąpić najpóźniej do 15 lipca 2023 r.

Sprawozdania finansowe za rok 2022 w spółki składają w krs wraz z podjętymi uchwałami w przedmiocie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022;
  • zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki za rok 2022 – chyba, że spółka jest zwolniona z obowiązku jego sporządzania;
  • podziału zysku lub pokryciu straty za 2022;
  • udzielenia absolutorium zarządowi spółki za 2022 r.

Jeśli szukasz profesjonalnego wzoru sprawozdania zarządu spółki zachęcamy do zakupu tutaj. Polecamy także uchwały do sprawozdania finansowego. Protokół przygotowany przez prawników zawierający wszystkie konieczne uchwały do podjęcia przy sprawozdaniu finansowym do kupienia tutaj.

Terminy sprawozdawcze za 2022 r. w spółce

Jak wspomniano, w poprzednich latach terminy sprawozdawcze były dłuższe a spółki miały więcej czasu na przygotowanie dokumentów do sprawozdania finansowego. Miało to miejsce z uwagi na pandemię covid. Terminy sprawozdawcze za 2022 r. w spółce nie zostały w tym roku przedłużone. 

Podsumowując – jeśli rok obrotowy w spółce równy jest kalendarzowemu, ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r. są następujące:

  • termin do 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego 
  • termin do 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • termin do 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym. 

Wydłużenie terminu składania CIT-8 za 2022 r.

W momencie opublikowania artykułu jeszcze nie ma wiążących informacji, lecz Ministerstwo Finansów prowadzi prace w celu wydania rozporządzenia przesuwającego o trzy miesiące termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych CIT za 2022 r. oznaczałoby przesunięcie terminu do 30 czerwca 2023 r. Termin zostanie wydłużony na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym; 
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów zachęca do zapoznania się z rekomendacjami wydanymi przez Komitet Standardów Rachunkowości. Rekomendacje te mają na celu pomoc firmom zarówno przy sporządzaniu sprawozdania finansowego jak i sporządzaniu sprawozdania z działalności za 2022 r. Rekomendacje MF dostępne są tutaj.