Zgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS – pomoc prawna

Zgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS to obowiązek każdej spółki z o.o.  Każda spółka ma obowiązek zgłoszenia.

Jeśli szukasz pomocy przy złożeniu sprawozdania finansowego, przygotowania uchwał do sprawozdania finansowego lub potrzebujesz sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów zapraszamy do kontaktu.

Zapewniamy kompleksową pomoc przy złożeniu sprawozdania finansowego zarówno za rok obrotowy 2022r. jak i za lata poprzednie (sprawozdanie finansowe za 2021, 2020, 2019, 2018 r.).

Cały proces załatwimy za Ciebie on-line! Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej wyceny: [email protected], tel. 505 079 355

Poniżej zamieszkamy kilka informacji na temat złożenia sprawozdania finansowego do KRSu.

Uchwały do sprawozdania finansowego

Do sprawozdania finansowego należy dołączyć:

– uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe;

– sprawozdanie z działalności zarządu (jeśli spółka nie jest zwolniona z tego obowiązku);

– uchwałę o podziale zysku spółki bądź pokryciu straty;

– opinię/sprawozdanie biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlegało badaniu.

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe podpisuje zarząd (wszyscy członkowie zarządu, bez względu na sposób reprezentacji obowiązujący w spółce). Dodatkowo sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Podpisanie sprawozdania następuje w formie elektronicznej

Podpisanie sprawozdania w formie elektronicznej następuje poprzez złożenie podpisów elektronicznych przez zarząd spółki oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Co za tym idzie sprawozdanie finansowe podpisujemy podpisem elektronicznym (podpisem zaufanym ePUAP, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym).

Kto zgłasza sprawozdanie finansowe do KRSu

Zarząd zgłasza sprawozdanie finansowe do KRSu. Oznacza to, że zgłoszenia dokonują osoby uprawnione do reprezentowania spółki zgodnie ze sposobem reprezentacji obowiązującym w spółce. Wniosek nie musi być zatem podpisany przez cały zarząd, jeśli spółkę może reprezentować mniejsza liczba członków zarządu.

Wniosek o wpis sprawozdania do KRSu

Wniosek o wpis sprawozdania finansowego do KRSu składamy elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. Ważne! Osoby uprawnione do reprezentowania spółki powinny posiadać numer PESEL i podpis elektroniczny.

Brak numeru PESEL przy złożeniu sprawozdania finansowego do KRSu 

Jeśli w KRSie osoby z zarządu nie posiadają wpisanego numeru PESEL zgłoszenie w takim wypadku może być podpisane i wysłane przez pełnomocnika. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę, której zgłoszenie dotyczy pełnomocnik (np. adwokat, radca prawny) przygotuje wniosek i dokona zgłoszenia dokumentów w systemie.

Jeżeli spółka nie ustanowiła pełnomocnika dokumenty finansowe można złożyć do sądu jako załączniki do wniosku o wpis zmian w rejestrze. Wniosek może być złożony tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S-24 jako wniosek o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty.

Złożenie sprawozdania finansowego przez pełnomocnika

Zarówno w sytuacji, gdy członkowie zarządu nie posiadają numeru PESEL lub podpisu elektronicznego jak również, gdy samodzielnie mogą dokonać zgłoszenia sprawozdania finansowego mogą skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (np. adwokata lub radcy prawnego), który pomoże w zapewnieniu prawidłowości zgłoszenia. 

W przypadku chęci skorzystania z pomocy prawnika przy złożeniu sprawozdania finansowego do KRSu zapraszamy do kontaktu.