Separacja

Sąd orzeka separację na wniosek jednego lub obojga małżonków. Przesłanką orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Do jej orzeczenia nie jest natomiast wymagane, jak ma to miejsce przy rozwodzie, aby rozkład pożycia małżeńskiego był trwały.

Separacja a rozwód

Zasadniczą różnicą między rozwodem a separacją jest fakt, że separacja nie powoduje rozwiązania związku małżeńskiego. Małżonkowie nie mają prawa wstąpienia w nowy związek małżeński. Istnienie także obowiązek wzajemnej pomocy – jeżeli wymagają tego względy słuszności.

Orzeczenie przez sąd separacji (separacja prawna) powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Powstanie rozdzielności majątkowej skutkuje tym, że każdy z małżonków może samodzielnie dysponować swoim budżetem i nie ma obowiązku konsultowania decyzji finansowych z drugim małżonkiem. Dotyczy to jednak majątku i środków finansowych zgromadzonych po orzeczeniu separacji.

Kiedy separacja jest niedopuszczalna?

Podobnie jak ma to miejsce przy rozwodzie, orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Separacja nie może być także orzeczona jeżeli byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego np. ciężka choroba jednego z małżonków.

Gdzie złożyć pozew o separację?

Pozew o separację należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu małżonków. W przypadku gdy małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania jednego z małżonków.

Separacja bez procesu – wniosek o separację

Jeżeli małżonkowie zgadzają się na separacje i nie mają małoletnich dzieci, mogą złożyć wspólny wniosek o separację do sądu okręgowego. Sąd w takim przypadku rozpoznaje sprawę w trybie nieprocesowym i wydaje postanowienie. Separacja na zgodne żądanie małżonków jest tańsza a cała procedura zdecydowanie krótsza w porównaniu do standardowej.

Nasza kancelaria służy pomocą w sprawach o separację na każdym etapie zaawansowania.